Privacybeleid

ZWEMBAD MEEKENESCH PRIVACY STATEMENT

Zwembad Meekenesch verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Zwembad Meekenesch.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Zwembad Meekenesch persoonsgegevens?

Zwembad Meekenesch verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
Bezoekers van Zwembad Meekenesch die een abonnement hebben afgesloten voor één van de doelgroepen of het vrij- en banenzwemmen.
Vrijwilligers van Zwembad Meekenesch.
Personeel van Zwembad Meekenesch.
Huurders van Zwembad Meekenesch.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het personeel en de vrijwilligers van Zwembad Meekenesch verwerken persoonsgegevens in de daarvoor bestemde Excel documenten. De gegevens van houders van abonnementen worden verwerkt in de ‘HALFJAARABONNEMENTEN.ods en DOELGROEPEN.ods documenten.
Gegevens van vrijwilligers worden verwerkt in de maandelijkse rooster documenten. Adres gegevens en geboortedatums worden online verwerkt door Greetz.nl. Bankgegevens worden verwerkt door de Rabobank.
Om toegang te krijgen tot de verschillende gegevens wordt gebruik gemaakt van verschillende wachtwoorden.

Waarvoor verwerkt Zwembad Meekenesch persoonsgegevens?

Als je abonnementshouder wilt worden van Zwembad Meekenesch of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als abonnementshouder een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger of bijvoorbeeld een kaart sturen met je verjaardag.

Als je eenmaal abonnementshouder of vrijwilliger van Zwembad Meekenesch bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor communicatiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van je groep, uitval van lessen of belangrijke informatie van Zwembad Meekenesch.

Verwerkt Zwembad Meekenesch ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat Zwembad Meekenesch heeft gemaakt voor de groepen Fifty-Fit, Zwemmen op Medisch Advies en Move2BFit ten behoeve van de doelgroepslessen.
Zwembad Meekenesch controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door personeel of vrijwilligers van Zwembad Meekenesch.

Hoe gaat Zwembad Meekenesch met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door navraag te doen aan de vrijwilligers of het personeel kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met Zwembad Meekenesch, terug vinden en aan laten passen.

Daarnaast kunnen personeel en vrijwilligers van Zwembad Meekenesch, je gegevens inzien.

Binnen de vrijwilligerspoule, kunnen personeelsleden en vrijwilligers elkaars e-mailadres en telefoonnummer zien. Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De bedrijfsleider, kan je gegevens muteren. Ook alleen hij heeft de toegang tot de adresgegevens en geboortedatum. Samen met de penningmeester heeft de bedrijfsleider toegang tot de bankgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Zwembad Meekenesch

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Zwembad Meekenesch kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je abonnement tot het vrij- en banenzwemmen of de doelgroepen worden verwijderd na uitschrijving. Wanneer er geen bericht ontvangen is tot uitschrijving worden de gegevens maximaal drie maanden bewaard.
Gegevens
van vrijwilligers worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals vrijwilligersaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-vrijwilligers te informeren over bijvoorbeeld een reünie.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Zwembad Meekenesch gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Zwembad Meekenesch van mij verwerkt?

Door navraag te doen bij de balie kan je als abonnementsbezitter je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie of relatie met Zwembad Meekenesch, terug vinden en laten bewerken.

Door navraag te doen bij de bedrijfslijder kan je je gegevens als vrijwilliger van Zwembad Meekenesch, inzien en laten bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Als abonnementsbezitter kan je voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Zwembad Meekenesch terecht bij de dienstdoende vrijwilliger of de bedrijfsleider. Als vrijwilliger kan je aankloppen bij de bedrijfsleider. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met het bestuur van Zwembad Meekenesch via info@meekenesch.nl.

Wijzigingen privacybeleid

Zwembad Meekenesch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het aangaan van een abonnement of aanmelden als vrijwilliger te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf raadplegen via www.meekenesch.nl/privacy.